Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Welkom

Uw kostbare investeringen in de leefbaarheid zijn erg afhankelijk van betrokkenheid van bewoners of andere eindgebruikers in de buurt, de wijk of de kern. Deze betrokkenheid is niet vanzelfsprekend en als er al sprake van is, dan is het niet altijd duurzaam.

Nestor Solutions kan u helpen om uw leefbaarheidsdoelstellingen te bereiken, samen met bewoners en andere eindgebruikers uit de buurt, de wijk of de kern. Wij ontwikkelen programma’s die er toe leiden dat er geďnvesteerd wordt in de eigen woonomgeving en dat men er duurzaam loyaal aan blijft. Ook kunnen wij helpen om uw maatschappelijke partners te betrekken. Het gaat daarbij niet altijd om de grote bekende spelers uit uw werkgebied, maar ook om bijvoorbeeld commerciële partijen en vrijwilligers.

Programma’s van Nestor Solutions zijn inspirerend en vaak vernieuwend, maar wij helpen u met evenveel toewijding om bestaande programma’s en projecten sterker en duurzamer te maken.

Wij bieden u ruim 10 jaren ervaring en desgevraagd een uitgebreide lijst met referenties.