Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Proces- en projectbegeleiding

Weliswaar is Nestor Solutions ervan overtuigd, dat sociale componenten bij leefbaarheid het zwaarst wegen, maar dat betekent niet dat fysieke elementen geen rol spelen. Specifiek beschikt onze organisatie daarom over expertise op het gebied van toegepaste proces- en projectbegeleiding. Wij kunnen ook formele kwaliteitsprocessen begeleiden ten behoeve van certificering.

Nestor Solutions biedt begeleiding aan organisaties bij specifieke projecten waarvoor die bedrijven zelf de competenties of de capaciteit niet in huis hebben. Het kan daarbij gaan om de ontwikkeling of herontwikkeling van vastgoedonderdelen in de buurt, waar leefbaarheid mee gemoeid is. Ons kantoor beschikt over interdisciplinaire kennis van projectontwikkeling, organisatie- & managementvraagstukken, waardoor afgewogen oplossingen kunnen worden geboden bij project en organisatie, afgestemd op uw organisatiecultuur en de omgeving waarin ontwikkeld moet worden.