Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Meetbaar en resultaatgericht

De effectiviteit van leefbaarheidprojecten voor de doelgroep en vooral voor de investerende organisaties wordt nog wel eens in twijfel getrokken. Dat is pertinent onterecht. Voortgang en resultaten van investeringen in de leefbaarheid zijn goed meetbaar te maken. Bestaande meetinstrumenten bieden ons inzien echter niet altijd een volledig resultaat. Wij hebben daarom een instrument ontwikkeld, d at zowel de waardering van bewoners meet, als de ‘beschouwing’ van de professionals. Daarbij worden ook ‘harde’ gegevens betrokken, zoals jaarlijkse kosten voor overlastbestrijding, mutatiecijfers en verhuurbaarheid of verkoopcijfers.