Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Leefbaarheid: ook uw prioriteit

Nestor Solutions is een nieuwe naam voor bekende specialisten, die samen het begrip ‘leefbaarheid’ tot een serieus en overzichtelijk vakgebied voor woningcorporaties, gemeenten, zorg en welzijnsorganisaties hebben gemaakt.

De definitie
Om goed te weten waar wij voor staan, hebben wij een definitie van leefbaarheid ontwikkeld, die intussen ook gebruikt wordt in een vakopleiding leefbaarheid in Nederland:

Leefbaarheid is de optelsom van sociale en fysieke elementen in een buurt, die een relatie hebben met de begrippen ‘schoon’, ‘heel’, ‘veilig’ en ‘prettig’ en die mensen bewust tegenkomen in een territorium dat zij als hun ‘woonomgeving’ ervaren, waaraan ze gevoelsmatig de kwaliteit van hun woonbeleving afmeten.
Een leefbare omgeving biedt bovendien voldoende sociale en economische kansen voor mensen die er wonen.

De buurt
Het benoemen van een ‘buurt’ is ons inziens cruciaal: het heeft geen zin om te werken met zelf bedachte geografische eenheden zoals ‘wijken’ vaak zijn. Een buurt is niets anders dan de omgeving die bewoners herkennen als hun woonomgeving en waarvoor ze in principe verantwoordelijkheid willen dragen.

Actie
Hoewel leefbaarheid een passief begrip lijkt, gaat het vooral om actie. Daarom pleiten wij weleens voor een ander woord voor leefbaarheid, dat meer actie uitstraalt, zoals ‘buurtverbinden’. Actie moet leiden tot een betere buurt, tot meer betrokkenheid van bewoners zelf en tot meer sociale en economische kansen.

Fysiek en sociaal
Het wil nog weleens voorkomen, dat partijen ingrijpen in de leefbaarheid met uitsluitend fysieke, bouwtechnische, maatregelen. Vanuit binnen- en buitenland is het intussen wel duidelijk, dat het dan een volstrekt zinloze investering is.
In Groot-Brittannië is dit besef het eerst gegroeid. Volledig gerenoveerde wijken waren in steden als Manchester en Liverpool in vijf jaar tijd alweer slooprijp. De eerste resultaten uit gerenoveerde ‘prachtwijken’ of ‘Vogelaarwijken’ duiden op hetzelfde risico voor Nederland in de komende jaren.
Investeren in de leefbaarheid gaat primair over sociale componenten. En dat maakt het tot een heel serieus en moeilijk vakgebied.
Maar toch: pas als bewoners bereid zijn om investeringen in hun woonomgeving te ‘adopteren’ hebben investeringen zin; fysiek of sociaal. Bewoners zullen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het resultaat van investeringen en moeten bereid en in staat zijn om de leefbaarheid vervolgens zelf verder uit te bouwen.