Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Interimmanagement

Nestor Solutions ondersteunt of verzorgt desgewenst voor u tijdelijk het ontwikkelen of herontwikkelen van processen en het management van projecten, wat onder andere kan inhouden: