Maatwerk in de volkshuisvesting
op basis van internationale expertise!

Communicatie en subsidiebegeleiding

Communicatiebegeleiding
Het belang van het betrekken van bewoners en het gegeven, dat leefbaarheid voor een groot deel met ‘beleving’ te maken heeft, maakt duidelijk dat communicatie een centraal instrumentarium is bij het investeren in leefbaarheid. Vandaar, dat onze organisatie beschikt over deskundigheid op het gebied van projectcommunicatie, ook met grotere uitdagingen, zoals het schrijven van een geaccepteerd sociaal plan.


Subsidiebegeleiding
Nestor Solutions heeft in haar gelederen kennis ondergebracht over het verwerven en benutten van externe subsidies. Wij kennen bijvoorbeeld de weg naar verschillende Europese subsidielijnen, al of niet via de provincie. Ook kennen wij de weg naar verschillende private subsidielijnen en fondsen. Hiervan wordt met name door woningcorporaties en zorginstellingen nog relatief weinig gebruik gemaakt. Mocht de administratieve inspanning rondom dergelijke subsidies u tegenhouden om er gebruik van te maken: wij kunnen u daar uitstekend mee van dienst zijn op een efficiënte wijze, zodat het geen argument meer is om daarom subsidie mis te lopen. u daarom niet hoeft tegen te houden.